3. Velká studentská cyklojízda

Záměrem této akce, probíhající v rámci Evropského týdne mobility u příležitosti mezinárodního Dne bez aut, je upozornit na možnosti ekologické dopravy ve městě a podpořit myšlenku městské cyklistiky.

Letošní cyklojízda se bude konat v pátek 21. 9. 2012 v době od cca 9:00 do 12:30, je povolena Magistrátem hl. města Prahy a bude probíhat za technického doprovodu zkušených cyklistů a dopravní policie. Pro zajištění bezpečného průjezdu městem přislíbil spolupráci také Dopravní podnik Praha. Akce je určena dětem od 13 let a pouze kolařům – pro brusle a koloběžky není její trasa vhodná. Ti, kteří se nechtějí zúčastnit přímo cyklojízdy, můžou akci podpořit pěší variantou.

Harmonogram dne:

9:00 – sraz v Centrálnim parku na Pankráci (park Družby)
9:30 – odjezd na trasu cyklojízdu
10:30 – příjezd na Kampu
10:30 – 11:30 – Svačina, vyplňování dotazníku spokojenosti s pražskou dopravou
11:30 – odjezd směr Centralní park na Pankráci (případně odpojení z trasy a odjezd do škol)

Schválená trasa cyklojízdy:

Cesta tam: Central park Pankrác (park Družby) – Milevská – Na Strži – Olbrachtova –
Vyskočilova – Michelská – Ohradní – Tigridova – U Botiče – U Plynárny – Nuselská – nám. Bratří
Synků – Křesomyslova – Sekaninova – nájezd na stezku podél Botiče – přejezd pro cyklisty na
Ostrčilově nám. – Na Slupi (pás pro cyklisty) – Vnislavova – Rašínovo nábřeží (náplavka) –
Masarykovo nábřeží – Jiráskův most – Janáčkovo nábřeží – Vítězná – Šeříková – Říční – park
Kampa (zde cca hodinový odpočinek, svačina a malé tematické zamyšlení nad dopravou
v Praze)
Cesta zpět: Kampa – Říční – Šeříková – Vítezná – most Legií – Masarykovo nábřeží – Rašínovo
nábř. – Vyšehradský tunel – Podolské nábř. – Jeremenkova – Na Vrstvách – Central park
Pankrác (park Družby)

Podrobnější informace o trase

Více informací o předešlých ročnících:

2010

fotogalerie Pražské matky

[g3client item=132]

2011

tisková zpráva Pražské matky a Auto*Mat
[g3client item=8025]

Organizátoři cyklojízdy:

Jana Pírková – Auto*mat, o. s.
jana.pirkova@auto-mat.cz
www.auto-mat.cz
tel.: 605 357 856

Eva Šuchmanová – Oživení, o. s.
eva.suchmanova@oziveni.cz
www.oziveni.cz
tel.: 728 040 748, 257 531 983

Alena Volfová – Gymnázium Elišky Krásnohorské
Ladislava Bímová – Gymnázium Postupická
Mojmír Kopečný – VOŠ a SPŠ stavební