Vyhlášeno 7. kolo soutěže o zelené kilometry

Proč se zapojit?
Cílem soutěže o zelené kilometry je pomoci dětem vykonávat každodenní cesty ekologickým způsobem ať už samostatně nebo v doprovodu rodičů a hravou formou děti seznámit s problematikou ekologie dopravy. Sběrem zelených kilometrů si děti uvědomí, co může jedinec udělat pro ochranu životního prostředí a svého okolí.


Kdo se může zapojit?

žáci 1. stupně ZŠ


Kdy se zapojit?

15. září – 31. října 2014


Pravidla soutěže

V rámci jednoho týdne (5 školních dní) si dítě samo, či za pomoci rodiče či učitele eviduje každou cestu do školy a ze školy. Za každou cestu, kterou vykoná ekologickým dopravním prostředkem, tedy pěšky, na kole, koloběžce, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem, autobusem, trolejbusem, či přívozem, získává žák 1. zelený kilometr. Děti si cesty zaznamenávají do záznamového archu, který najdete na stránkách projektu a v příloze emailu. Celkové výsledky pak zaznamená pedagog do tabulky “Celkové výsledky”, kterou naleznete na těchto stránkách, stejně jako doporučené doprovodné aktivity, které jsou zpracovány hravou formou a vedou děti přirozeným způsobem k zamyšlení nad různými vzorci chování v dopravě, vývojem v dopravy v čase a nad životními styly a vnímání a prohlubování vztahu ke svému okolí a možnostmi jednotlivce jej ovlivnit. Oba dokumenty naleznete také v příloze tohoto e-mailu. Neskenované, nafocené nebo okopírované záznamové archy a tabulku celkových výsledků zašlete na e-mailovou adresu laura.kopecka@auto-mat.cz nebo v obálce poštou na adresu Auto*Mat o.s., Bořivojova 108, 130 00, Praha 3. Budeme velice rádi i za fotky či dojmy ze soutěže! Uzávěrka příjmů záznamů ze soutěže je 12. listopadu. Nejpilnější sběrači budou odměněni drobnými cenami.


Registrace

Chcete-li se do soutěže zapojit, zašlete e-mail s kontaktními údaji (přesný název a adresu školy, jméno koordinátora soutěže na Vaší škole, telefon, e-mailovou adresu, popř. další důležité údaje) na e-mail laura.kopecka@auto-mat.cz. Do předmětu napište: zelené kilometry.


Školení pro pedagogy

Pro pedagogy, kteří by si přáli se blíže seznámit se vzdělávacími aktivitami, které mohou provázet soutěž, ale lze je využít i mimo ni v rámci široké škály předmětů a to i na druhém stupni ZŠ, je možnost uspořádat bezplatné školení. Pro bližší informaci o školení a registraci na něj, prosím, kontaktujte manažerku vzdělávacích projektů, Lauru Kopeckou na laura.kopecka@auto-mat.cz tel.: 776591919.

Soutěž je vyhlašována v rámci celoevropské kampaně ZOOM – děti v pohybu 2014 a projektu Zelená doprava, který je financován MHMP.