Navrhni originální a plně funkční cyklostojan

o. s. Auto*Mat vyhlašuje v rámci vzdělávacího projektu Udržitelně do školy soutěž pro SŠ a VOŠ. Navrhni originální a plně funkční cyklostojan. Odborná porota bude došlé návrhy hodnotit dle níže uvedených parametrů:

TECHNICKÉ PARAMETRY CYKLOSTOJANŮ

Technické parametry z hlediska kotvení:

 • pevně kotvený (trvale zapuštěný)
 • pevně kotvený (“na povrchu”)
 • “mobilní” (položený, ale zajištěný proti odcizení, např. před obchodem)
 • umístitelný variantně – za sebou, vedle sebe (i šikmo), jako zábradlí či ochrana např. stromů


Parametry z hlediska použití:

 • monofunkční: pouze stojan pro kola (popř. i mopedy)
 • multifunkční: jako součást dalšího objektu, nejčastěji prvku mobiliáře (většinou bývají spojené s lavičkami nebo infopanely) anebo umístěním reklamy apod.
 • použitelné pro všechny typy kol (horská, městská, dětská)
 • použitelné a pohodlně přístupné pro jakékoli zámky
 • bezúdržbové
 • obtížně poškoditelné
 • velmi pracně odstranitelné

Zpracování:

 • v elektronické podobě
 • materiálová specifikace
 • uvést jméno, e-mail, adresa školy, věk

Hodnocení zaslaných návrhů:

 • splnění zadaných parametrů
 • použitelnost (funkčnost)
 • estetika (design)
 • návrhy zaslané do soutěže bude hodnotit porota sestavena z odborníků na cyklodopravu a design
 • zaslané návrhy budou vystaveny v rámci různých akcí o. s. Auto*Mat
 • vítězné návrhy budou vytištěny v časopisech s cyklistickou tematikou
 • vítěz soutěže obdrží finanční odměnu

Máte nějaké dotazy k pravidlům soutěže? Chcete se do soutěže přihlásit?
Kontaktujte koordinátorku soutěže: jana.pirkova@auto-mat.cz

UZÁVĚRKA soutěže: 31. března 2012

INSPIRACE:
Příklad technického zpracování cyklostojanu (1) (2)
Elfmark Ondřej – Diplomová práce VSUP 2011

Článek: Jak vybrat a umístit správný cyklostojan

Příklady nápaditých a funkčních cyklostojanů:
http://www.cyclehoop.com/gallery/
http://www.davidbyrne.com/art/bike_racks/index.php
Soutěž – návrh cyklostojanu 2011-2012 (pdf)