Projektový zpravodaj – Udržitelně do školy (jaro 2012)

Vytvořený soubor vzdělávacích aktivit s problematikou udržitelné mobility byl ve školním roce 2010 – 2011 obohacen o další aktivity na podporu ekologie dopravy a šetrného zacházení s životním prostředím: soutěže. Ve školním roce 2010–2011 to byly Soutěž o zelené kilometry pro první stupeň základních škol a Literární soutěž na odporu udržitelné mobility pro druhý stupeň základních škol a střední školy. V roce 2012 se k nim přidává i designérská soutěž pro SŠ a VOŠ.

Ve zpravodaji se také dočtete o projektech “Kola pro Afriku” a “chodci sobě”
Zpravodaj je formátu pdf.