Co nabízíme

Školám nabízíme pestré a podle věku a potřeb dětí diferencované aktivity (vidíte je vpravo), díky kterým se naučí:

  • umět vyhledat relevantní informace, zorientovat se v prostředí města (především v okolí domova a školy) z hlediska dopravní obslužnosti, chápat rozdíly mezi obytnými, ekonomickými a jinými funkcemi města
  • rozumět vlivu jednotlivých druhů dopravy na naše zdraví a životní prostředí
  • rozlišovat jednotlivé formy dopravy a umět popsat jejich silné a slabé stránky z hlediska uživatelů i prostředí
  • zjistit, které složky státní a komunální správy dopravu ovlivňují a jak
  • upevňovat si vhodné dopravní vzorce, tedy maximální podíl ekologického způsobu dopravy, a to nejen pomocí získaných informací, ale také konkrétními zkušenostmi z chůze či jízdy na kole do školy