Školení pedagogů

V rámci tématu udržitelné dopravy zdarma proškolíme pedagogy vaší školy a poskytneme výukové materiály. Pedagogové získají veškeré informace o projektu, seznámíme je také s metodou, jak ohledně tématu pracovat s žáky.

Školení je možné objednat si “na klíč” a upravit ho tak, aby vyhovovalo všem zúčastněným. Školení je vždy realizováno pro skupinu pedagogů z jedné základní školy. Časová dotace je 8 hodin.