Projektové dny

Na své škole můžete s naší pomocí zorganizovat i tzv. projektový den. Jde o akční, zábavné dopoledne pro žáky, které (v rámci výuky) probíhá venku. Žáci na několika připravených stanovištích plní úkoly a seznamují se tak s dopravní problematikou.

Pro projektový den vám připravíme podklady, můžeme proškolit vaše pedagogy, nebo poskytnout již proškolené lektory.
Můžeme využít vašeho areálu hřiště nebo blízkého okolí. Počet stanovišť, stejně jako délka programu, je na domluvě se školou. Projektový den je možné spojit s cyklojízdou, ale není to podmínkou.
Zapojit se mohou žáci 1. a 2. stupně ZŠ.