II. stupeň

Vzdělávací aktivity – II. stupeň

Materiály slouží pouze pro použití ve výuce, jakékoli jiné použití pouze se souhlasem autorky. © 2010 Jana Pírková – Auto*Mat

01. Doprava ve městě

Kolik místa dnes zabírají auta
Do školy na kole – Schůze školní rady
– Pracovní list
– Karticky – Rolová hra
Kudy spolu bezpečně do školy

02. Doprava mění město

Proměny města v čase
Co si pamatují pamětníci
Kam zmizelo naše město

03. Doprava a životní prostředí

Kolik kolem nás projede denně aut
Kolik CO2 vyprodukuje jedno auto
Boj proti hluku
– Rolová hra – Faktické informace o hluku
– Rolová hra – Kartičky

04. Doprava mění život člověka

Je možný život bez aut?
– Text
– Obrázky č.1
– Obrázky č.2
– Obrázky č.3
Zdravotní stav lidí ve 20. století

05. Udržitelná doprava – Anglický jazyk

Bike parts – instrukce pro učitele
Bike parts – pracovní list
Biking – instrukce pro učitele
Biking – pracovní list
Asking for information – instrukce pro učitele
Asking for information – pracovní list

06. Udržitelná doprava – Tělesná výchova

Zdravá cyklistika

07. Udržitelná doprava – Výtvarná výchova

Navrhni si cyklistickou helmu – instrukce pro učitele
Vzor – navrhni cyklistickou helmu
Navrhni plakat – Instrukce pro ucitele.pdf
Navrhni plakat – Instrukce pro studenty.pdf
Navrhni samolepku – instrukce pro ucitele.pdf
Vzor – navrhni samolepku

08. Den bez aut – Školní cyklojízda

Jak připravit školní cyklojízdu